Εύρεση Εργασίας

Η εύρεση εργασίας από την LIFE REASEARCH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ γίνεται με αξιοπιστία και με μελέτη των δυνατοτήτων που κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι για αναζήτηση εργασίας, κατόπιν της αξιολόγησης που τους γίνεται από κατάλληλα στελέχη του γραφείου. Προσπαθούμε να είμαστε στο πλευρό των πελατών μας και θα συνεχίσουμε να τους καλύπτουμε ακόμα και τις πιο απαιτητικές τους ανάγκες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και σε αυτά τα άτομα, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.