Πολιτιστικά & Καλλιτεχνικά Δρώμενα

Η Πολιτιστική δραστηριότητα της LIFE RESEARCH ΚΟΙΝ.ΣΕΠ απλώνεται στους τομείς της Μουσικής, του θεάτρου, της συγγραφής, της Λαογραφίας και γενικότερα της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, στον χώρο της Πολιτιστικής Διαχείρισης. Η εταιρεία μας ασχολείται με το Σχεδιασμό, την Παραγωγή, τη Διοργάνωση και Υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, παραστάσεων, φεστιβάλ και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ιστορικών παραδοσιακών δράσεων. Η LIFE RESEARCH ΚΟΙΝ.ΣΕΠ Επιμελείται πρωτοποριακές δράσεις, αναλαμβάνοντας από το Σχεδιασμό της Διοργάνωσης έως και την Υλοποίησή τους, μέχρι το “management”, αλλά και το “booking” εκλεκτών καλλιτεχνών. Μερικές από τις υπηρεσίες μας είναι: 
 • Διοργάνωση και παραγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων (οργάνωση, υποστήριξη, διαχείριση, συντονισμός, κ.α.)
 • Οργάνωση και συντονισμός κοινωνικών εκδηλώσεων
 • Διοργάνωση events με δυνατότητα catering και διακόσμησης.
 • Πολιτιστική μελέτη και χαρτογράφηση Δήμων
 • Εκπροσώπηση καλλιτεχνών
 • Επικοινωνία / Δημόσιες σχέσεις
 • Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου (οργάνωση πρεμιέρας, συνεντεύξεις καλλιτεχνών, κ.α.)
 • Δημιουργία προωθητικών υλικών
 • Δυνατότητα δημιουργίας μακετών, αφισών, Δελτίων Τύπου, Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών spots, κ.α
 • Παροχή νομικής και φορολογικής υποστήριξης
 • Διαχείριση και συντονισμός εισερχόμενου τουρισμού
 • Δυνατότητα μεταφοράς των καλλιτεχνών από και προς τον χώρο των εκδηλώσεων, με ειδική εξυπηρέτηση σε σημαντικούς προσκεκλημένους, προτείνοντάς τους εκδρομές, θεματικές επισκέψεις και ξεναγήσεις.
 • Επιμέλεια τεχνικής κάλυψης (ήχου, φώτων) και οπτικοακουστικού εξοπλισμού
 • Οικονομική διαχείριση εκδηλώσεων
 • Διαχείριση κάθε εκδήλωσης απ’ την αρχή έως το τέλος, με σύνταξη ολοκληρωμένου προϋπολογισμού, διαχείριση συμβολαίων-τιμολογίων και τελικό οικονομικό απολογισμό.
 • Σύνταξη ημερήσιου προγράμματος & χρονοδιαγραμμάτων