Τουριστικές Υπηρεσίες

Η LIFE RESEARCH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ παρέχει πακέτα τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Έχοντας ως διαχρονικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών μας, ακολουθούμε τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα του ταξιδιού και μέσα από διεθνείς συνεργασίες και ευέλικτο μοντέλο διοίκησης εξασφαλίζουμε τη δυναμική δραστηριοποίησή μας και την προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες μας.
Η LIFE RESEARCH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:
  • Εταιρικά ταξίδια
  • Θεματικά πακέτα τουρισμού
  • Οργάνωση συνεδρίων - εταιρικών συναντήσεων
  • Ταξίδια για συμμετοχή - παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων
  • Εισερχόμενος τουρισμός
  • Ταξίδια αναψυχής
  • Εκμετάλλευση Τουριστικών Ακινήτων
  • Δημιουργία και διαμόρφωση Τουριστικών Πακέτων
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - Life Research

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ