Μέλη

Πρόεδρος
Του Γραμμένου και της Άννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1979. Πλοίαρχος Β Ε.Ν & Ναυπηγός ΤΕ. Επιτυχημένος επιχειρηματίας στον τομέα των Ναυτιλιακών υπηρεσιών με έντονη δραστηριοποίηση στον χώρο του πολιτικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι. Βασικός εμπνευστής της ιδέας της ίδρυσης της Life Research Κοιν.Σ.Επ. που τελικά κατάφερε να υλοποίηση με την βοήθεια των συνέταιρων του. Ο ίδιος ανήκει σε ευάλωτη ομάδα (ΑΜΕΑ) με 80% αναπηρία.